Sporttrend - Opomíjené aspekty v tréninkovém procesu